Skip to main content

THE ROYAL PROJECT FOR CYCLING : รวมฮิต 13 เส้นทางปั่นโครงการหลวง

79

Royal Project

 

เพื่อเป็นการน้อมสักการะไว้อาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ และในวาระที่นิตยสาร HIP ของเราพุ่งชนหลักกิโลปีที่ 13 ฉบับนี้ผมถือโอกาสแนะนำเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่บริเวณโดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ ที่สวยงามเหมาะสำหรับนักปั่นขาฟรุ้งฟริ้งไปจนถึงขาแรง ซึ่งมีความยาก-ง่าย ตามแต่เส้นทาง ก็ว่ากันไปตามแต่คุณผู้อ่านสะดวกเลยแล้วกันครับกับ 13 โครงการหลวงน่าปั่น

 

เริ่มต้นด้วย...

 

1. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  

 

จุดเริ่มต้นของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ การทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่น และการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้เกินปัญหาต่างๆ ตามมา จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เส้นทางการปั่นจักรยานมีความท้าทายอย่างยิ่ง ไม่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ และเป็นระยะทางที่กำลังสนุกสำหรับขาแรง เริ่มต้นจากในตัวอำเภอเมือง ปั่นมาอำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาขึ้นดอยอินทนนท์ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 31 จะมีแยกขวามือ จากแยกนี้ไป 1 กิโลเมตรจะถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

 

Royal Project

 

Royal Project

 

2. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  

 

ความสำคัญของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง คือเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า ‘ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง’ เส้นทางขึ้นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนี้เป็นเส้นทางในฝันของนักปั่นจักรยานหลายท่าน สามารถขึ้นได้สองทาง คือจากทางอำเภอฝาง จากฝั่งนี้ขึ้นชัน แต่ไม่ยาวมาก เรียกว่าเจ็บแต่จบ ไต่ประมาณ 25 กิโลเมตรจนถึงดอยอ่างขาง อีกเส้นทางคือขึ้นจากฝั่งอำเภอเชียงดาว แยกเมืองงาย เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านอรุโณทัย ฝั่งนี้ไม่ชันมากแต่ยาวประมาณ 45 กิโลเมตร เรียกว่าเจ็บแต่ไม่จบ สรุปเป็นเส้นทางทรมานบันเทิงที่นักปั่นควรต้องไปพิชิตให้ได้สักครั้ง (อนึ่ง เส้นทางนี้แหละครับที่ บก. Bike Section เน้นนักเน้นหนาว่าเด็ดกว่าดอยอินทนนท์!!!)

 

Royal Project

 

Royal Project

 

Royal Project

 

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

 

จุดเริ่มต้นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางนี้คล้ายๆ กับสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนียังมีการปลูกพืชเสพติดอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีรายได้ทัดเทียมหรือดีกว่าการปลูกฝิ่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว สำหรับเส้นทางการปั่นสามารถมาได้สองเส้นทาง คือมาทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ก่อน แล้วปั่นไต่ดอยต่อมาอีกประมาณ 14 กิโลเมตรก็จะถึง แต่อีกเส้นทางที่ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ และเพิ่งมีการทำถนนคอนกรีต สามารถเริ่มต้นจากในเมืองปั่นมาทางอำเภอแม่วาง แล้วปั่นผ่านแม่วางมาบ้านป๊อก จนถึงบ้านห้วยเกี๋ยง จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้มีความลาดชันพอสมควร และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นยอดดอยอินทนนท์ได้ชัดเจนจากเส้นทางนี้

 

Royal Project

 

4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 

 

อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก สามารถปั่นจักรยานไปกันได้แบบสบายๆ เหมาะสำหรับปั่นออกกำลังกายตอนเย็นหรือตอนเช้าได้สบายมาก เริ่มต้นจากตัวเมือง มาทางคลองชลประทาน จนถึงแยกหนองควาย (แยกสะเมิง) เลี้ยวขวามาทางสะเมิง ไปต่ออีกประมาณ 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางขวามือทางเข้าหย่อมห้วยผักไผ่ ถ้านักปั่นท่านใดนึกไม่ออก ก็ให้นึกถึงร้านกาแฟท่าช้างฮิลล์เอาไว้ ปั่นเลยร้านกาแฟนี้ไปอีกหน่อย ก็ถึงศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงแล้ว (ในวงการจักรยานโรคจิต เขาเรียกเส้นนี้กันว่า ‘ศาลายอดเจ็ดพับ - ถ้ำตั๊กแตน’ นั่นเองงงงงงง)

 

Royal Project

 

Royal Project

 

5. สถานีเกษตรหลวงปางดะ 

 

แรกเริ่มเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง เมื่อปริมาณความต้องการด้านพันธุ์พืชเริ่มมากขึ้นทำให้ผลิตต้นพันธุ์ได้ไม่เพียงพอ จึงได้มีการขยายพื้นที่ และได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า ‘สถานีเกษตรหลวงปางดะ’ การปั่นจักรยานมาสถานีเกษตรแห่งนี้สามารถมาได้สองทางคือ จากทางแม่ริม และทางหางดง ปั่นมาเส้นสะเมิงตามปกติ เมื่อถึงสามแยกสะเมิงที่มีป้อมตำรวจ ซึ่งนักจักรยานน่าจะรู้จักกันดี จากจุดนี้ไหลลงไปทางสะเมิงประมาณ 1 กิโลเมตร สถานีเกษตรหลวงปางดะจะตั้งอยู่ทางขวามือ

 

Royal Project

 

Royal Project

 

6. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

 

ในอดีตตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ความเป็นอยู่ลำบาก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อาราบิก้าให้แก่ราษฎร นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานมา ถ้าบอกว่ามา แม่กำปอง หรือร้านกาแฟชมนกชมไม้ ทุกท่านจะร้องอ๋อ (และอาจจะเอ๋อ) ขึ้นมาทันที แต่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอยู่ถึงก่อนหน้าไม่ไกลนัก และถ้าท่านใจถึงพอ แนะนำให้เลยต่อไปกิ่วฝิ่นเลยครับ!

 

Royal Project

 

Royal Project

 

7. สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด 

 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นการวิจัยกาแฟอาราบิก้า ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่นร่วมด้วย เป็นเส้นทางการปั่นจักรยานที่หลายท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดี นั่นคือ ร้านกาแฟแป้นเกล็ด ที่ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 57 จากเชียงใหม่ตามเส้นทางไปอำเภอปาย เมื่อถึงร้านกาแฟแป้นเกล็ดเลี้ยวซ้ายไปยังน้ำตกหมอกฟ้าอีกประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด น้ำตกธรรมชาติสวยงามจับใจครับ

 

Royal Project

 

8. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย และทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพราะบริเวณนี้ยังมีการปลูกฝิ่นอยู่มาก จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาพืชเสพติด เส้นทางการปั่นจักรยานที่อยากแนะนำให้ปั่นคือจากอำเภอเมืองมาอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายขึ้นทางแม่สา (แม่ริม - สะเมิง) ประมาณ 5 กิโลเมตรจะมีป้ายเลี้ยวขวา แยกแม่ขิ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงาม มีความชันกำลังพอดี (พอดี?) ไต่เขาสนุก สามารถชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ได้เกือบตลอดเส้นทาง เมื่อถึงบ้านแม่ขิ จะเจอแยกซ้ายมือมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย หรือท่านสามารถมาจากทางม่อนแจ่มก็ได้นะครับ (อร่อยคนละแบบ อิอิ)

 

Royal Project

 

Royal Project

 

9. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงทราบถึงความทุกข์ขากของชาวเขาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนา และจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สำหรับเส้นทางจักรยานในการปั่นมา ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยากมากๆ เรียกว่าพอๆ กับการปั่นไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเลยทีเดียว เริ่มต้นจากอำเภอเมือง ออกมาทางแม่ริม เลี้ยวซ้ายมาอำเภอปาย ปั่นมาตามเส้นทางเรื่อยๆ ก่อนจะถึงอำเภอปายให้เลี้ยวซ้ายไปวัดจันทร์ ซึ่งตรงเส้นทางที่จะไปวัดจันทร์นี่แหละเป็นจุดวัดใจเลยทีเดียวว่าจะไปต่อ หรือจะไหลรถลงไปหาความศิวิไลซ์ในอำเภอปาย ระยะทางทั้งหมดจากอำเภอเมืองมาจนถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ รวม 157 กิโลเมตร คาดว่าระยะเวลาในการปั่นไม่น่าจะต่ำกว่า 6-7 ชั่วโมง... ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน...

 

Royal Project

 

Royal Project

 

10. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

 
เดิมเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งชาวเขาเหล่านี้ทำไรเลื่อนลอย มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาของป่าเพื่อยังชีพ ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก โครงการหลวงจึงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจ และจัดตั้งเป็น ‘ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก’ การปั่นจักรยานไปเส้นทางนี้ไม่ยากและไม่ง่าย เหมาะสำหรับเป็นทริปวันหยุด ระยะทางไปกลับกำลังดี เริ่มต้นจากตัวเมือง ออกมาทางคลองชลประทาน จนถึงแยกแม่วาง เลี้ยวมาทางแม่วาง มาตามทางหลักเรื่อยๆ จนถึงแยกซ้ายเข้าบ้านแม่สะป๊อกเหนือ ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

 

Royal Project

 

Royal Project

 

11. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ  

 

ก่อตั้งเพื่อดำเนินงานศึกษาข้อมูลผลผลิตไปส่งเสริมแก่เกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี เส้นทางการปั่นถือว่าเป็นเส้นทางที่ทรมานน่องพอสมควร เริ่มต้นจากตัวเมือง ปั่นมาอำเภอสะเมิง สังเกตเส้นทางมาหมู่บ้านแม่ตุงติง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งความทรมานจะเริ่มเกิดขึ้นจากสะเมิงมาถึงบ้านแม่ตุงติง จากนี้ไปอีกไม่ไกลนักก็จะเห็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะถัดจากแม่ตุงติง (อ่านข้อมูลความเร่าร้อนของเส้นทางนี้ได้จากคอลัมน์ Bike Trip ‘ตุ้งติ้งหฤโหด’ เพราะล่าสุด บก. Bike Section จัดให้เส้นทางนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของชาร์ทเรียบร้อยแล้ว)

 

Royal Project

 

Royal Project

 

12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จผ่านไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของชาวม้ง ซึ่งสุกรมีขนาดเล็ก และพุงลากดิน ได้ทรงพระราชทานลูกสุกรพันธ์ดีจำนวน 2 ตัวพร้อมพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อการเพาะปลูก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ซึ่งเส้นทางการปั่นจักรยานมาที่นี่นั้นไม่ยากนัก จากอำเภอเมืองมาทางอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายไปสะเมิง จนถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จากวัดนี้เลี้ยวซ้ายประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ระยะทางทั้งสิ้น 38 กิโลเมตร

 

Royal Project

 

Royal Project

 

12. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ 

 

ในอดีตชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถางพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่นและพืชอื่นๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกกำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวเขา ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น เส้นทางการปั่นเริ่มจากตัวเมือง ผ่านอำเภอแม่ริม มุ่งหน้าอำเภอแม่แตง เลี้ยวซ้ายมาทางอำเภอปาย จากนั้นเลี้ยวขวาแยกขึ้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (หน้าวัดสบเปิง) ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

 

พระราชกรณียกิจของพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยเรานี่สุดยอดเลยนะครับ สมกับที่เป็นกษัตริย์แห่งเกษตรกรรมจริงๆ เลยครับ เราๆ ท่านๆ ในฐานะประชาชนชาวไทยต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงตรากตรำทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรของท่าน และในฐานะนักปั่นที่รักการปั่นจักรยานออกกำลังกายท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม และมักใช้สถานที่โครงการหลวงทั้งหลายเป็นจุดพักหรือจุดหมายในทริปปั่น ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัย กราบพระบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

เรื่อง : Weekend Warrior

ภาพ : HIP & Bike Section Team

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai