SEPTEMBER 2017 OUT NOW!!
SECTION A
SECTION B
HOME
MAGAZINE
 
 
HIP STYLE
2017 2016 2015
HIP STYLE
CHIANGMAI 2017 MAKE A WISH
อยากจะขอให้เชียงใหม่
CHIANGMAI 2017 MAKE A WISH
  อยากจะขอให้เชียงใหม่

    เรื่อง : HIPTEAM

    เวลานึกถึง ‘ปีใหม่’ นอกจากเรื่องของความรื่นเริง และการอวยพรให้บุคคลที่รักใคร่ชอบพอกันประสบความสุขความเจริญแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่นึกถึงก็คือ ‘การเริ่มต้น’ สิ่งใหม่ๆ ในชีวิตที่ต่างไปจากปีที่ผ่านๆ มา
    ด้วยเหตุนี้ฉบับแรกของปีใหม่ HIP เลยอยากจะลองตั้งจิตอธิษฐานขออะไรใหม่ๆ กับเขาบ้าง เพียงแต่งานนี้เราไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเท่านั้น หากแต่ขอเผื่อไปถึงเมืองเชียงใหม่ที่เราและคุณผู้อ่านใช้ชีวิตอยู่กันนี่ล่ะ เพราะอยากให้เชียงใหม่มี ‘อะไร’ เปลี่ยนแปลงบ้าง (และถ้าผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นกว่าเดิมได้จริงก็ยิ่งดีใหญ่)
    ส่วนเราขอเรื่องอะไรไปบ้างนั้น ก็ลองดูต่อจากนี้ได้
    ว่าแต่คุณผู้อ่านเองอยากขออะไรให้เมืองเชียงใหม่กันบ้าง?
 
SUNDAY AFTERNOON WITH THE TOYS
สนทนาบ่ายวันอาทิตย์
I AM A THINKER
จากคนรักรถสู่คนช่างคิด
SOMEBODY IS WAITING FOR ME
เพราะใครบางคนยังรอเราอยู่
FOREVER YOUNG
18 ปี วอร์มอัพ คาเฟ่ ‘ยัง’ วัยรุ่นอยู่
CHIANGMAI 2017 MAKE A WISH
อยากจะขอให้เชียงใหม่
H I P  P A R T N E R S
สำนักงานนิตยสาร  H I P  M a g a z i n e  บริษัท  เชียงใหม่  ฮิพ  แม็กกาซีน  จำกัด
เลขที่  5 / 1  หมู่ 5  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  เชียงใหม่ 50200  โทรศัพท์  /  แฟ็กซ์  0 5 3 - 3 2 9 - 4 2 0
hipthailand@windowslive.com  +  hipthailand.cm@gmail.com
H I P   M A G A Z I N E   A N D   E V E N TS   C H I A N G   M A I   ©