SEPTEMBER 2017 OUT NOW!!
SECTION A
SECTION B
HOME
MAGAZINE
 
 
HIP SPECIAL
2017 2016 2015
HIP SPECIAL CNX
RICE INNOVATION
ข้าวทางเลือกRICE INNOVATION
ข้าวทางเลือก
  จะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราสามารถเลือกข้าวในจานได้เอง ข้าวที่เหมาะสมกับสุขภาพ และความต้องการของเราจริงๆ ข้าวที่ไม่ให้เพียงแป้งและอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต แต่ยังมีสารอาหาร วิตามิน น้ำตาลในระดับเหมาะสม พร้อมด้วยกากใยอาหารช่วยในการขับถ่าย หรือถ้าคุณอยากรักษาหุ่นแบบมีสุขภาพดี หรือแม้แต่ต้องควบคุมน้ำตาลเพราะโรคประจำตัว
ข้าวคือสิ่งที่จะมาเยียวยา และช่วยชีวิตคุณให้ยืนยาวต่อไป

    ‘ข้าว’ ที่เราจะพาคุณมารู้จักกันในวันนี้ ไม่ใช่ ‘ข้าว’ ธรรมดา แต่เป็นเรื่องของข้าวที่คุณๆ อาจจะยังไม่รู้ และถ้ารู้แล้วจะออกอาการตื่นเต้นเหมือนเราก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเรื่องนี้ทั้งน่ายินดี และอยากสนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากๆ นั่นไม่ใช่เพราะใคร แต่เพื่อให้คนที่กินข้าวเป็นอาหารหลักแทบทุกมื้ออย่างเราๆ ได้มีสุขภาพดีจากการบริโภคข้าวที่สดใหม่ และสามารถเลือกข้าวได้เองบ้าง
    ในสังคมปัจจุบันที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการ
ออกกำลังกายแล้ว อาหารการกินก็เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เราสุขภาพดีจากภายใน
และหนึ่งในอาหารประจำวันอย่างข้าวจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ควรให้ความสนใจ
    แต่...ในความเป็นจริงเราสามารถเลือกข้าวได้มากน้อยแค่ไหน ยิ่งคนในเมืองที่ต้องพึ่งพิงอาหารนอกบ้านอย่างเราๆ ถ้าอยากจะเลือกข้าวบ้าง จะต้องทำอย่างไร? แล้วข้าวอะไรล่ะ
ที่เหมาะสมกับตัวเรา
    วันนี้จะพามารู้จักกับโครงการนำร่องข้าวส่งตรง, ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้
ซึ่งเราขอเรียกว่าประตูสู่การเลือกข้าวสำหรับคนเมือง เป็นโครงการร่วมระหว่าง STeP (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ E - LSCM 
(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อยอดมาจากการจัดทำ Rice Innovation Roadmap ที่ทั้ง 2 หน่วยงานจัดทำในปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมาย
ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าว สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในโซ่อุปทาน และจัดการองค์ความรู้เรื่องข้าว โดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือก่อน แล้วจึง
นำผลลัพท์ที่ได้ไปขยายสู่ภูมิภาคอื่นๆ
    อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ คือ การนำนวัตกรรมเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการขายข้าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์, การทำตลาดที่เรียกว่า ‘ขายเป็นกรัมไม่ขายเป็นเกวียน’, การให้ความรู้เรื่องข้าวแก่ผู้บริโภค, การเข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการผลิต/จัดเก็บ/ส่งขาย แก่เกษตรกร, การใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มคุณภาพ รวมถึงการนำข้าวไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่ามากขึ้น
    ซึ่งโครงการนี้ต่อยอดมาจากแผน Rice Innovation Roadmap ในปี 2558 และในปีนี้ เรียกว่าเป็นระยะแรกที่นำโครงการในแผนมาใช้ในทางปฏิบัติ โดยเริ่มกับ 3 โครงการน่าสนใจที่คิดว่าเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนเมืองอย่างเรามากๆ นั่นคือ ข้าวโฮมเมด, ข้าวส่งตรง
และข้าวเลือกได้


ข้าวโฮมเมดคืออะไร ข้าวส่งตรงดีอย่างไร และที่ว่าเลือกได้นั้น เลือกอย่างไร?


รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง


เครื่องสีข้าวสด

    รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง หัวหน้าศูนย์ E - LSCM ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าให้ฟังถึง 3 โครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่เหมาะสมกับการเริ่มต้น เพราะทั้งเข้าใจง่าย, ลงทุนไม่สูง, ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้าวมีคุณภาพโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และผู้ผลิตอย่างเกษตรกรสามารถรับประโยชน์
จากโครงการได้เลย โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เพียงแต่ต้องใช้การตลาดเข้ามาเสริมมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ STeP และ E - LSCM จะเป็นผู้ดูแล และช่วยหาช่องทางการตลาด
อีกแรงหนึ่ง
    “โดยปกติแล้วนักวิจัยกับเกษตรกรนั้นทำงานร่วมกันอยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเข้าไปปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์ข้าวก็คงจะไม่ใช่ เราจึงมองถึงการพัฒนาด้านอื่น อย่างเครื่องสีข้าวเราก็มีการทำมาตลอดอยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นโครงการนี้จึงมีการใช้ไอทีมาเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจ เพราะปัจจุบันเรามีมือถือ มีแอพพลิเคชั่น มีเฟซบุ๊ค
มีไลน์ รวมทั้งมีการขายของออนไลน์มากขึ้น ทุกอย่างจึงถูกนำมาประกอบกันออกมาเป็น
การใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพของข้าว การใช้ไอทีมาทำการตลาด รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้บริโภครับรู้และสั่งซื้อได้โดยตรงจากเกษตรกร” 
    โครงการแรกคือข้าวโฮมเมด หลักการของข้าวโฮมเมดคือทุกครัวเรือนสามารถสีข้าว
รับประทานได้เอง โดยเครื่องสีข้าวสดขนาดเล็กเท่ากับเครื่องชงกาแฟที่เลือกระดับการขัดสีได้ตามใจชอบ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประทานข้าวสดใหม่ที่ยังอุดมสารอาหารอยู่ครบถ้วน
การจัดเก็บง่ายและยืดระยะข้าวได้มากกว่า เพราะเก็บเป็นข้าวเปลือก อยากรับประทาน
เมื่อไหร่ก็เอามาสี แล้วจึงนำไปหุงตามปกติ ในขั้นตอนนี้ทางโครงการได้เริ่มไปแล้ว
ด้วยการนำเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมข้าวเปลือกพันธุ์ต่างๆ มอบให้ผู้สนใจนำไปทดลอง
สีข้าวด้วยตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน เพื่อนำผลลัพท์ที่ได้มาพัฒนาเป็นเครื่องสีข้าวสด
ที่สามารถใช้ได้จริงในครัวเรือน
    โครงการต่อมาคือข้าวส่งตรง เมื่อผู้บริโภคมีเครื่องสีข้าวสดที่บ้านแล้ว ปัญหาต่อมา
คือแล้วจะไปหาข้าวเปลือกจากที่ไหน โครงการนี้จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ ด้วยการชักชวนเกษตรกรที่สนใจเข้ามาร่วมผลิตและจำหน่ายข้าวเปลือกแก่ผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริโภคสามารถเลือกข้าวพันธุ์ต่างๆ จากไร่ที่ตนเองสนใจได้เอง ส่วนเกษตรกรก็สามารถขายข้าว
ให้ผู้บริโภคได้เลยทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการ, เว็บไซต์, ไลน์,
หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
    ในส่วนนี้ทางโครงการเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้ว มาร่วมโปรโมทกับโครงการได้เลย หรือหากใครยังไม่มีแบรนด์ของตัวเอง สามารถนำมาบรรจุถุง
และขายภายใต้แบรนด์ ‘ข้าวเสริมคุณ’ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับข้าวจากเกษตรกร
ผู้ร่วมโครงการโดยเฉพาะ   
    และอีกโครงการต่อเนื่องกันคือข้าวเลือกได้ การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเด่นของข้าวแต่ละพันธุ์, คุณประโยชน์, รสชาติ รวมทั้งมาตรฐานคุณสมบัติข้าว
ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกข้าว
ได้ตามต้องการ
    เหตุผลที่เลือกข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนานั้น รศ.ดร.อภิชาต
เล่าให้ฟังถึงว่าสืบเนื่องมาจากความสนใจส่วนตัว บวกกับการอยากเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคให้มากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
    “อย่างแรกเลยคือเรากินข้าวกันอยู่ทุกวัน อย่างที่สองคือพอเรามาเห็นภาพว่าเกษตรกร
ที่ขายข้าวกว่าจะได้ข้าวสารสักเม็ดนี่ลำบากมาก แต่กลายเป็นว่ารายได้ที่กลับคืนมานั้น
ไม่เยอะ โครงการนี้จึงคิดขึ้นมาจากไอเดียว่าเป็นไปได้ไหมที่เกษตรกรจะขายข้าวได้เอง
ซึ่งจะทำให้รายได้สูงขึ้น และอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าสังคมพวกเรานี้ เป็นสังคมที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ แล้วเราก็มีกำลังจ่ายได้มากยิ่งขึ้น ผมมองว่าปัจจุบันประเทศไทย
มีชนชั้นกลางเยอะ แล้วกับนวัตกรรมนี้ก็น่าจะเข้ากันได้ดี เพราะฉะนั้นโครงการนี้เราจะมองว่า ประการแรกได้ช่วยเกษตรกรโดยตรงอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ช่วยประชาชนทั่วไปด้วยทำให้ได้บริโภคข้าวที่ดี มีคุณภาพ นั่นคือจุดเริ่มต้นเรื่องนี้”
    สำหรับโครงการข้าวโฮมเมดนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลหลังการทดลอง
เพื่อนำไปปรับปรุงเครื่องสีข้าวสดให้มีมาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อนจะผลิต
และจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในอนาคต ส่วนโครงการข้าวส่งตรงนั้นในตอนนี้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรส่งข้าวสารสีสดให้แก่ผู้บริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้ว
ส่วนข้าวเปลือกนั้นอาจจะต้องรอให้เครื่องสีข้าวในครัวเรือนผลิตเรียบร้อยก่อน และสำหรับโครงการข้าวเลือกได้นั้นทำควบคู่ผ่านการขายอยู่แล้ว ด้วยการให้ข้อมูลระดับโภชนาการข้าวที่โดดเด่น ผ่านรูปแบบป้ายโภชนาการติดกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกข้าวได้
อย่างตรงใจและดีต่อสุขภาพมากที่สุด

เกษตรกรยุคใหม่กับแนวคิด Rice Innovation
    รู้จักกับโครงการไปแล้ว เรามาฟังความคิดเห็น และแนวคิดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้บ้าง ว่าพวกเขาและเธอมีกรรมวิธีในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของตัวเองอย่างไร
รวมทั้งการตลาดของเกษตรกรในยุคไอที
คุณเปอร์ - ขจิตพรรณ คำลือ
ประธานสหกรณ์โอทอปเชียงราย จำกัด, ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร และเจ้าของไร่ทินกร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย


ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้:
ได้รับการติดต่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการจากประธานหอการค้าในเชียงราย ก็มีการ
นัดเจอกันกับทีมเพื่อให้ข้อมูล หลังจากนั้นก็มีการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เราเป็น
ผู้ประกอบการ ฉะนั้นเวลามีโครงการหรือสัมมนาอะไรน่าสนใจก็จะไปร่วมอยู่แล้ว แต่ตามสัมมนาเขาไม่มีตลาดมาให้เราด้วย แต่ของโครงการนี้มีตลาดมาให้เราด้วย เพราะตลาด
เป็นหัวใจของผู้ผลิต ทุกวันนี้คือผลิตออกมาไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน ก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าร่วมแล้วไปได้ดี ก็จะเชิญกลุ่มอื่นมาร่วมด้วย เพราะทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันคือไม่มีตลาดรองรับ ข้อดีของโครงการนี้คือเราส่งข้าวให้ผู้บริโภคโดยตรงเลย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่ดี และราคาไม่แพง
 
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีอะไรบ้าง:
ไร่ทินกรจะเน้นทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเลย และเรายังได้รับมาตรฐาน
ของ IFOAM (International Federation of Organic Agricuture Movement) ซึ่งสามารถส่งยุโรปอเมริกาได้หมดค่ะ ข้าวที่ปลูกจะเน้นข้าวพันธุ์พื้นเมืองอย่างข้าวก่ำ, ข้าวหอมนิลแดง, ข้าวหอมนิล, ข้าวไรซ์เบอรี่ โดยเราจะสีข้าวสารออกมาเป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค นอกจากข้าวแล้วจะมีเครื่องดื่มผงจากรำข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหาร
และในอนาคตน่าจะมีผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปแบบใหม่ๆ ออกมาวางตลาดอีก

ติดต่อ: ไร่ทินกร โทร. 08-1595-2882 เว็บไซต์ http://thinakorn.thailandmall.net


คุณเกม - ภาวิสกาญจน์ แดงอนุสิทธิ์
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้:
คณะวิศวะฯ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนวัตกรรมกับกลุ่มฯ อยู่แล้ว โดยทางกลุ่มได้มีการรวมกันเพื่อผลิตข้าวและบรรจุขายในชื่อแบรนด์ ‘คนไถ’ ในเบื้องต้นทางกลุ่มฯ ได้ส่งตัวอย่างข้าวกล้องงอกไปให้โครงการพิจารณาแล้ว รอการตอบรับกลับมา แต่ในระหว่างนี้โครงการได้ติดต่อให้กลุ่มฯ เป็นผู้จัดการเรื่องบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตจากโครงการ เพราะเรามีอุปกรณ์ครบครันอยู่แล้ว ทั้งเครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ และการทำแพคเกจที่ได้มาตรฐาน
      
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีอะไรบ้าง:
ข้าวกล้องงอกอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มฯ ซึ่งข้าวกล้องงอกมีประโยชน์กว่า
ข้าวกล้องธรรมดาคือ เมื่อข้าวผ่านการแช่น้ำ เมล็ดข้าวจะเปลี่ยนสารอาหารจากแป้งให้เป็น
กรดโปรตีน ซึ่งอยู่ในรูปของกรดอะมิโนหลายชนิดที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะแกมมา
อะมิโนบิวเทริก (GABA) และข้าวกล้องงอกของเรานั้นมีจุดเด่นคือผ่านกรรมวิธีที่ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่มีกลิ่นหืน และคงประโยชน์ทางโภชนาการเอาไว้ได้
เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะไม่มีน้ำตาล

ติดต่อ: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง โทร. 08-1881-2490, 09-3282-5517
เว็บไซต์  www.chiangmaigabarice.blogspot.com

เฟซบุ๊ค   www.facebook.com/gabaricechiangmai

คุณบีม-ชินะกานต์ นิมานันท์ พนายางกูร
Project Manager, HR Consultancy, Mercer

ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการนี้:
    เราปลูกข้าวในนาขนาดเล็กของครอบครัว และขณะนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว และวิธีทำการเกษตรจากนักวิชาการ รวมถึงการอบข้าวด้วย แต่เรายังใช้นวัตกรรมไม่มากนัก อาจเป็นเพราะมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์นา ‘ข้าวสุข’ ยังไม่มากนัก สำหรับโครงการนี้ทราบข่าวจากรุ่นพี่ที่นับถือ ซึ่งมีส่วนร่วมในโครการนี้ด้วย จากนั้นก็ได้เข้าร่วมโครงการเพราะพวกเราที่ ‘ข้าวสุข’ มีความเชื่อมั่นในกลุ่มคนที่ทำงานนี้ และเชื่อด้วยว่าจะสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าว และอนุรักษ์การเกษตรนาข้าวไว้ได้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีอะไรบ้าง:
    ‘ข้าวสุข’ เริ่มต้นจากความพยายามของคุณพ่อในการรักษาที่มรดกของบ้านเรา เมื่อราว 4 ปีก่อน รวมทั้งความอุ่นใจในการปลูกพืชรับประทานเอง เพราะคุณพ่อเป็นข้าราชการเกษียณที่เชื่อมั่นในเกษตรปลอดภัย เราเริ่มจากการปลูกข้าวเหนียวพื้นบ้านก่อน ต่อมาทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ และตอนนี้เราปลูกข้าวหอมมะลิกล้องเพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง

ติดต่อ: ‘ข้าวสุข’ โทร.09-1859-8551 / Email: nimanandh@yahoo.comข้อคิดเห็นจากผู้ทดลองใช้เครื่องสีข้าวสด

   บุคคลเหล่านี้คือตัวแทนของผู้ทดลองใช้เครื่องสีข้าวสดจากโครงการนำร่องข้าวส่งตรง, ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้ เขาและเธอมีความเห็นอย่างไร รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องสีข้าวสดภายในครัวเรือนคุณแฮนส์ ดีเมลโล
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่

: ตอนแรกที่รู้จักกับเครื่องนี้ ผมค่อนข้างตื่นเต้นมากครับ เพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวเอง
พอสมควร ปกติเราคุ้นเคยแต่กับการเป็นผู้ซื้ออย่างเดียว ทีนี้พอมีเครื่องสีข้าวที่พกพาได้
และขนาดเหมาะกับครัวเรือน ก็เลยสนใจแล้วก็ร่วมทดลองใช้ด้วย แล้วประโยชน์ของ
ข้าวกล้องนั้นมีมากกว่าข้าวขัดสีอย่างที่เราคุ้นเคยกัน ก็คิดว่าถ้าเราสามารถย่นกระบวนการจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภคอย่างเราๆ ได้ก็จะทำให้เรามีข้าวสีสดใหม่รับประทานได้ตลอด
ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ทั้งในเรื่องของคุณภาพและสุขภาพ ถ้าเราอยากกินเมื่อไหร่ ก็เอามาสี แล้วด้วยกระบวนการที่เป็นออแกนิค ซึ่งเหมาะกับเทรนด์ในช่วงนี้ที่หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วย

เชฟแบล็ค -วิศรุต บุลสุวรรณ
เจ้าของร้าน Blackitch Artisan Kitchen
ซ.7 ถ.นิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

: โครงการนี้น่าจะเหมาะกับคนในเมืองที่รักสุขภาพ ถามว่าดีกว่าข้าวจากโรงสีข้าวยังไง ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เรารู้ว่าข้าวเปลือกของเรานั้นมาจากไหน เพราะฉะนั้นจะสามารถอ้างอิงถึงแหล่งปลูกข้าวของเกษตรกรว่าอยู่ที่ไหน ปลูกกันยังไง หรือเข้าไปเยี่ยมชม เพื่อดูว่าสิ่งที่เรากินนั้นมีกระบวนการอย่างไร นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ
ก็น่าจะเป็นการท่องเที่ยวได้ด้วย ผู้ผลิตก็ได้เจอกับผู้บริโภคโดยตรง สามารถให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรง และทุกคนก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขากินนั้นดีและปลอดภัย ถ้ากระบวนการนี้ขยายใหญ่ขึ้น หรือโครงการเติบโตขึ้นในอนาคตแล้วทำให้ทุกคนสามารถรับประทานข้าวที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงกัน ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

คุณจอย - ชมพูนุช รัตนา
เจ้าของร้าน Mix Restaurant & Bar
ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์  เชียงใหม่

: ตัวเองเป็นคนที่ชอบทานข้าวมีคุณภาพอยู่แล้ว และทีนี้คำว่าคุณภาพนิยามก็มีหลากหลาย บางคนก็บอกว่าคือข้าวไม่ขัดสี ข้าวกล้องอะไรอย่างนี้ คือข้อมูลมีเยอะมาก เราจึงมีแหล่งอ้างอิงเยอะ แต่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าข้าวอะไรก็ได้ที่อร่อย แล้วทำให้เรารู้สึกถึงคุณภาพ แล้วบังเอิญเป็นเพื่อนกับอาจารย์เปิ้ล (ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์) เห็นอาจารย์โพสท์ขึ้นเฟซบุ๊คเกี่ยวกับการนำเครื่องสีข้าวสดในครัวเรือนมาให้ทดลองใช้ เราก็เอ๊ะ! มันคืออะไร ก็เลยโทรหา เขาก็อธิบายให้ฟัง เราก็อื้ม...น่าสนใจมาก เพราะรู้สึกว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการสีน้อยครั้งนั้น คงเหมือนอาหารชั้นเดียว น่าจะมีคุณภาพและไม่ยุ่งยากมาก ซึ่งน่าจะเหมาะกับเรา ก็เริ่มเข้าไปถาม และขอรับเครื่องมาทดลองใช้ แต่ผู้ใช้จริงๆ คือคุณพ่อของจอยนะคะ ท่านอายุแปดสิบกว่าแล้ว แต่ยังสามารถใช้เครื่องสีข้าวได้ดี เพราะวิธีการง่ายมาก มีคู่มือมาให้เรียบร้อย จะมีปัญหาบ้างคืออาจจะมีเมล็ดข้าวเปลือกติดออกมาบ้าง และเครื่องร้อนเร็วไปหน่อย แต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้ดี ส่วนตัวคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ แต่อยากให้ขยายวงกว้างมากกว่านี้ เพื่อที่ตัวเกษตรกรเองก็จะได้รับประโยชน์จริงๆ ผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงข้าวจากแหล่งผลิตได้โดยตรง เราจะได้มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม ที่ต้องพึ่งพาข้าวจากโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางเท่านั้น

...................................

I N F O R M A T I O N
ผู้สนใจข้าวสารและข้าวเปลือกภายใต้โครงการนำร่องข้าวส่งตรง, ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้ สามารถติดตามและสั่งซื้อได้จากเพจ ‘ข้าวเสริมคุณ’ www.facebook.com/sermkhunrice
หรือ www.mostdirectrice.com และเร็วๆ นี้กำลังจะมีวางจำหน่ายภายในริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนรายละเอียดติดตามได้จากเพจข้าวเสริมคุณเช่นกัน

เรื่อง: ชลธิดา
ภาพ: ชลธิดา/ศมนภรณ์/STeP/E - LSCM


"ความเป็นเชียงใหม่ในงานของผมคือ เราทำกันที่นี่..."
บางส่วนจากบทสัมภาษณ์ สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์
THE DEMANDING MAN
‘เรื่องมาก’ แบบ สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์
NEW OLD STOCK
เมื่อดนตรีร็อคจากเชียงใหม่ไปบุกจีน (ตอน 2)
RICE INNOVATION
ข้าวทางเลือก
17 YEARS AGO
เรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้ของ Warm Up Cafe
SINGHA STREET
สิงห์ ปะ หละ
H I P  P A R T N E R S
สำนักงานนิตยสาร  H I P  M a g a z i n e  บริษัท  เชียงใหม่  ฮิพ  แม็กกาซีน  จำกัด
เลขที่  5 / 1  หมู่ 5  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  เชียงใหม่ 50200  โทรศัพท์  /  แฟ็กซ์  0 5 3 - 3 2 9 - 4 2 0
hipthailand@windowslive.com  +  hipthailand.cm@gmail.com
H I P   M A G A Z I N E   A N D   E V E N TS   C H I A N G   M A I   ©