Skip to main content

AN OFFICER & A WINEMAKER : ปรุงไวน์สไตล์ข้าราชการ

16

ธีรวุฒิ แก้วฟอง

ข้าราชการ / ผู้ผลิตไวน์ข้าว ‘ชูใจ’ และ ‘ปิติ’

              เหตุผลที่เหมา – ธีรวุฒิ แก้วฟอง เลือกทำอาชีพรับราชการ เป็นเพราะเขามีความใฝ่ฝันในวัยเด็กว่า อยากจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งความฝันดังกล่าวเกิดจากความสนใจในเรื่องราวของสังคมรอบๆ ตัว “สมัยเรียนมัธยมบางทีก็สงสัยว่าทำไมถนนหมู่บ้านอื่นดีกว่าหมู่บ้านเรา ใครเป็นคนดูแลรับผิดชอบ จนพบว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองการปกครอง เรื่องของระบบราชการ ก็เลยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะทำงานในสายนี้”

              เป้าหมายดังกล่าวผลักดันให้เขาเลือกศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ก่อนจะก้าวสู่ชีวิตข้าราชการ กับตำแหน่งปัจจุบันในฐานะหัวหน้างานอำนวยงานและประสานราชการ สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลถวายการรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงแขกระดับสูงทั้งในและต่างประเทศของจังหวัด แม้ดูเผินๆ แล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเมืองการปกครอง แต่ธีรวุฒิกล่าวว่างานดังกล่าวก็ใช้ความรู้ด้านการบริหารไม่แตกต่างกัน “การเตรียมการต้อนรับบุคคลสำคัญแต่ละครั้งจะมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำหน้าที่ด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม การรู้จักประนีประนอม รวมทั้งการขอความร่วมมือและจูงใจให้คนอยากที่จะร่วมมือกับเรา โดยไม่ใช่ว่าเอาแต่สั่งอย่างเดียว เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้”

นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในฐานะข้าราชการ ธีรวุฒิยังเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองอีกอย่างหนึ่ง ด้วยการเป็นผู้ผลิตและเจ้าของไวน์ข้าวยี่ห้อ ‘ชูใจ’ และ ‘ปิติ’ กิจการที่เขาบอกว่ามีที่มาจากความสนใจในเรื่องไวน์ของเขา และการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น .การทำเหล้าที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งที่เราเห็นในชุมชนมานานแล้ว เป็นความรู้พื้นบ้านที่สืบทอดกันมานาน แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีระบบการทำเป็นมาตรฐานเท่าไหร่ รวมทั้งเป็นการทำโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาให้มันได้มาตรฐาน”

หลังจากทดลองจนได้สูตรที่เหมาะสมและขั้นตอนการทำที่เป็นมาตรฐาน ‘ชูใจ’ ซึ่งธีรวุฒิบอกว่าถือเป็นไวน์ที่ทำจากข้าวก็ผลิตออกมาวางจำหน่ายเป็นตัวแรกในปี 2555 ก่อนที่ ‘ปิติ’ จะตามออกมาในปี 2556 โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่โรงงานทั้งสองแห่งในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และมีคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิต ขณะที่ธีรวุฒิดูแลรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ ที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นการประสานกับหน่วยงานราชการเพื่อขอใบอนุญาต การลงทุน ไปจนถึงการออกแบบฉลากและหีบห่อของบรรจุภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ “ตอนแรกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการอธิบายให้คนที่ช่วยงานเข้าใจว่าการทำงานที่ต้องมีมาตรฐานนั้นทำอย่างไร ทำไมจะมีสูตร ผลิตแล้วต้องได้คุณภาพแบบนี้ หรือการคิดคอนเส็ปต์เรื่องบรรจุภัณฑ์ แต่พอสินค้าเริ่มได้รับการตอบรับที่ดี ก็ทำให้พวกเขรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้ว”

ธีรวุฒิบอกว่าเขาตั้งใจที่นำเสนอ ‘ชูใจ’ และ ‘ปิติ’ ในฐานะไวน์ที่ทำจากข้าว ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน ขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและแฝงด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยเขาหวังว่านอกจากเครื่องดื่มทั้ง 2 ชนิดนี้จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยยกระดับการผลิตสุราพื้นบ้านแล้ว ยังอยากจะเห็นไวน์ทั้งสองชนิดนี้เป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคชื่นชอบและนึกถึง ส่วนในอนาคตการมีพื้นที่เพื่อปลูกข้าวและตั้งโรงงานผลิตไวน์แบบครบวงจร ซึ่งสามารถเปิดให้ผู้คนจากที่ต่างๆ เข้ามาเที่ยวชมการผลิตได้เหมือนกับการไปเยือนไวน์ชาโตดังๆ ในต่างประเทศคือสิ่งที่เขาวาดฝันเอาไว้

แม้งานในทั้งสองสถานะของเขาอาจจะแตกต่างกัน แต่ธีรวุฒิกล่าวว่างานทั้งคู่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกดีที่ได้ทำ “เราเชื่อว่าคนเราไม่ได้มีความต้องการในชีวิตเพียงอย่างเดียว งานราชการทำให้เราได้บริการประชาชน ส่วนการทำไวน์ก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตอีกทางหนึ่ง สำหรับอนาคตของงานทั้งสองอย่างจะเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้ แต่อย่างน้อยเราหวังว่าจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไป ถ้าหากมองย้อนกลับมาดูในวันหนึ่งข้างหน้า” 

 

ABOUT HIM :

ศิษย์เก่าจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนนี้รับราชการมาตั้งแต่เรียนจบ และยังคงใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ส่วนอีกบทบาทในฐานะเจ้าของและผู้ผลิตไวน์นั้น นอกจากจะยังคงมีส่วนในการดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตจากโรงงานทั้งสองแห่งแล้ว เขายังบอกด้วยว่า จากนี้อีกไม่นาน ‘มานี’ และ ‘มานะ’ ไวน์อีกสองสูตรที่เขาและทีมงานช่วยกันคิดค้นจะถูกผลิตออกมาวางจำหน่ายให้ได้ลิ้มลองกันอย่างแน่นอน 

Profile picture for user hipjunior

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai