Skip to main content

เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์...ชีวิต แม่ฮ่องสอน” 21 - 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

9

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์...ชีวิต แม่ฮ่องสอน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

 

แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์...ชีวิต แม่ฮ่องสอน” โดยมี นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2561 ที่บริเวณ Event Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

 

แม่ฮ่องสอน

 

แม่ฮ่องสอน

 

ทั้งนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 35 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้านต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 

แม่ฮ่องสอน

 

แม่ฮ่องสอน

 

สำหรับ กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ที่โดดเด่นของจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 20 คูหา พบกับการออบบูธเที่ยวชมวิถีชีวิต การช้อปสินค้า OTOP นวัตวิถี ชิมอาหารพื้นเมือง การแสดง 6 ชนเผ่าของชาวแม่ฮ่องสอน แพ็คเกจท่องเที่ยว และการลุ้นรางวัลทุกวัน.

 

แม่ฮ่องสอน

 

แม่ฮ่องสอน

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai