Skip to main content

ยูโอบี จัดเสวนาเชิญชวนศิลปินในเชียงใหม่และภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าประกวด 'จิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ครั้งที่ 9' ณ TCDC เชียงใหม่

126

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งประเภทมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นได้ทำตามความฝันในเส้นทางศิลปะ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  ได้เปิดเวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เชิญชวนศิลปินไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและส่งเข้าประกวดในเวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูล ณ TCDC เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ

 

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “เราเชื่อว่าศิลปะคือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ สังคมและประเทศชาติ กลุ่มธนาคารยูโอบีจึงได้มุ่งสนับสนุนให้เหล่าศิลปินที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ผ่านการประกวดจิตรกรรมยูโอบีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภทศิลปินใหม่และศิลปินอาชีพ

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

“จากความสำเร็จในปี 2560 ของ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ที่คุณสุกิจ ชูศรี ศิลปินจากประเทศไทยที่สามารถชนะเลิศการประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก และสามารถต่อยอดผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศไทยในด้านศิลปะ ทำให้นานาชาติยอมรับผลงานของศิลปินไทยมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางและความสำเร็จของศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี จะเป็นแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ศิลปินไทยทุกคนได้เดินตามความฝันและความมุ่งมั่นของตัวเองในการเป็นศิลปินอาชีพ ที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

 

ในการให้ข้อมูลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะในหลายแง่มุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  คุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินไทยร่วมสมัยระดับแถวหน้า ผู้สร้างสรรค์ผลงาน "ศิลปะแนวจิตวิญญาณเชิงสัญลักษณ์" ที่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะระดับประเทศและในระดับสากล และ คุณกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ ศิลปินผู้ชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 (ประเทศไทย) ร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

คุณอลงกรณ์ หล่อวัฒนา

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

คุณกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ

 

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ถือเป็นเวทีการประกวดงานศิลปะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ และยังมีโอกาสได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ การเดินทางไปร่วมงานระดับภูมิภาค ยังเป็นโอกาสให้ศิลปินได้เสริมสร้างเครือข่าย พบปะตัวแทนหอศิลป์และแกลเลอรี่ชั้นนำ เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินอาชีพอีกด้วย

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งมาได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2  กันยายน 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobpoy.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year

UOB Painting of the Year Chiang mai

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้เหล่าศิลปิน ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ทำตามความฝันของตนเอง ธนาคารยูโอบีได้ริเริ่มการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2525 เริ่มขยายการประกวดมายังประเทศไทยในปี 2553 ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปี 2554 และจัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะที่ยาวนานที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สำหรับประเทศไทย การประกวดที่จัดขึ้นในปี 2561  นับเป็นการประกวดครั้งที่ 9

 

 • วัตถุประสงค์ของการประกวด : เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสดงความชื่นชมต่อเหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาคอาเซียน
 • อายุผู้สมัคร   : ไม่จำกัด
 • ค่าเข้าสมัคร  : ไม่มี
 • เปิดรับผลงาน 
  • ศิลปินที่พำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2561 ได้โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้ **สถานที่รับผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง
   • กรุงเทพฯ :  พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง
   • เชียงใหม่ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • ขอนแก่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
   • โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.uobpoy.com  
 • รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • ผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น
  • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม.
  • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม.           
  • ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด
 • เกณฑ์การประกวดประเภทศิลปินอาชีพ
  • สำหรับศิลปินผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น portfolio ต้องเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)
 • เกณฑ์การประกวดประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น
  • เปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ประกอบด้วยศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปิน นักวิจารณ์ศิลปะ ภัณฑารักษ์ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินที่พิจารณาจาก สารที่ต้องการสื่อ ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบภาพ และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
 • ประเภทและรางวัล
  • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
   • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year   750,000  บาท
   • รางวัลเหรียญทอง  300,000 บาท
   • รางวัลเหรียญเงิน  240,000   บาท
   • รางวัลเหรียญทองแดง  150,000  บาท
   • รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year 10,000 เหรียญสหรัฐ รางวัลระดับภูมิภาคนี้มอบให้กับเจ้าของผลงานโดดเด่นที่สุดจาก 4 ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB  Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
   • ชนะเลิศรางวัล UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
  • ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
   • รางวัล Most Promising Artist of the Year    90,000 บาท
   • รางวัลเหรียญทอง   75,000   บาท
   • รางวัลเหรียญเงิน  45,000  บาท
   • รางวัลเหรียญทองแดง 30,000  บาท
 • โครงการศิลปินในพำนักพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  • เปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ทำวิจัยด้านศิลปะ 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  การจัดแสดงงาน ทำเวิร์คช็อปการแสดง และการฟังบรรยาย เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobpoy.com

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai