Skip to main content

ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์เชียงใหม่ จัดแข่ง World Robot Game 2018 คัดทีมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์สู่ระดับโลก

78

Pantip

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ E- SPORT ARENA HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์เชียงใหม่  ดร. ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2018 พร้อมด้วย นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ เชียงใหม่ และนายปพน เทพสาร (กรรมการผู้จัดการ Educatique Corporation Co.,Ltd ร่วมเปิดงาน)

 

Pantip


ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภาคเหนือ เพื่อคัดสรรตัวแทนผู้ชนะในแต่ละรายการ ในอันดับที่ 1 ถึง 3 ไปแข่งขันต่อ ที่ World Robot Game 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์เชียงใหม่, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , บริษัท Innovative Experiments จำกัด และ บริษัท Educatique Corporation จำกัด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย.61 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 246 ทีม จาก 32 โรงเรียน 9 จังหวัดภาคเหนือรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน และแบ่งระดับผู้แข่งขันเป็น 3ช่วง ตามอายุ คือ รุ่น Junior อายุไม่เกิน 14 ปี , รุ่น Senior อายุระหว่าง อายุ 14-19 ปี และ รุ่น Open ไม่จำกัดอายุ

 

Pantip

 

Pantip


ทั้งนี้ นายปพน เทพสาร (กรรมการผู้จัดการ Educatique Corporation Co.,Ltd เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมการแข่งขัน World Robot Game North Thailand 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ และยังเป็นการขยายโอกาสในด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในเขต 17จังหวัด ภาคเหนือ

 

Pantip


นอกจากนี้แล้วยัง เป็นเวทีการแข่งขันให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ได้มีโอกาสประลองความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม และการแก้ไข รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้เยาวชนภาคเหนือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตลอดจน กระตุ้นให้เกิดการต่อยอดในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระดับประเทศต่อไป

 

Pantip

 

Pantip


ทางด้าน ดร. ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดั่งคำที่ว่า “Disruptive Technology” ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดอย่างมาก โดยมีเทคโนโลยี ICT ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เราเคยเห็นกันในด้านอุตสาหกรรม ร้านอาหาร และในงานบริการ ดังนั้นการจัดให้มีการแข่งขันประลองฝีมือการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่จัดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และสามารถส่งเสริมเพื่อไปแข่งขัน ต่อในระดับโลกได้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง ในนามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของท้องถิ่นนั้น ตนรู้สึกยินดีอย่างมากที่มีการจัดแข่งขันเช่นนี้ขึ้น เพราะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษา และอาชีพที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต

 

Pantip

 

Pantip


นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ เชียงใหม่ เผยว่า ทางพันทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ถือเป็นสถานที่ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ ไอที ที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ยุค 4.0 อีกทั้งยังมีพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ การแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นเกมส์การแข่งที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

 

Pantip

 

Pantip

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai