Skip to main content

เปิดตัว Application “CM All” มช. จับมือ Instant 9 เปิดตัว CM All แอพพลิเคชั่น นำร่องกระตุ้น ตลาดท่องเที่ยวอัจฉริยะเชียงใหม่

30

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560เวลา 15.00.น. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม ดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำโดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายศิริ รัชตเมธี CEO Giffmee by Instant 9 ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Application "CM ALL ในงานหอการค้าแฟร์โซนเจ Startup ภายใต้งาน Unseen Lanna ครั้งที่ 3 เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

CM ALL

Application CM ALL เป็นระบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิตอลเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ smart เชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ startup ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆอาทิการเดินทางที่พัก และร้านค้าเป็นต้น เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป ซึ่งการทำงานของระบบ CM ALL Application จะเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลและใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้ ค้นหา promotion พิเศษ หรือ location ของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มคือ

 

CM ALL

  1. ผู้ใช้งานประเภทผู้ใช้บริการ Customer ฟังก์ชันของระบบ ประกอบไปด้วยการค้นหาข้อมูลทั่วไปของร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงผลข้อมูลแบบพื้นที่Location  Based การกดรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วม Promotion Redeem อ่านนิตยสารออนไลน์ฟรี
  2. ผู้ใช้งานประเภทผู้ให้บริการ Service Provider  ฟังก์ชันของระบบประกอบไปด้วย สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลของตนเองบนระบบได้เอง (บทความรูปภาพ แผนที่) นำเสนอโปรโมชั่นผ่านระบบเพื่อให้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านค้า วางแผนและจัดการแผนการตลาดออนไลน์ด้วยตนเองสามารถสื่อสารกลับไปยังลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ(SMS,Email,Notification) 

CM ALL

 

CM ALL


สำหรับแอปพลิเคชันและนวัตกรรมต่างๆถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเริ่มต้นปูทางเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ได้ในอนาคต ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองนำร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเองก็เล็งเห็นความสำคัญที่จะผลิตเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดภาคเหนือในกลุ่มยุทธศาสตร์และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน.

 

CM ALL

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai