Skip to main content

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน 8th UOB Painting of the Year

10

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 หรือ 8th UOB Painting of the Year สามารถส่งผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น / ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร / ไม่มีค่าสมัคร

โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กันยายน 2560
เวลา 8.30-16.00 น. ณ จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้

• กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง
• เชียงใหม่ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• ขอนแก่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตรวจสอบกฏและกติกาในการประกวดเพิ่มเติม ได้ทาง www.uobpoy.com

ประเภทและรางวัล ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
• รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 750,000 บาท 
• รางวัลเหรียญทอง 300,000 บาท
• รางวัลเหรียญเงิ 240,000 บาท
• รางวัลเหรียญทองแดง 150,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year 10,000 เหรียญสหรัฐ รางวัล ระดับภูมิภาคนี้มอบให้กับเจ้าของผลงานโดดเด่นที่สุดจาก 4 ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

หนึ่งในสี่ของผู้ชนะเลิศรางวัล UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
• รางวัล Most Promising Artist of the Year 90,000 บาท
• รางวัลเหรียญทอง 75,000 บาท
• รางวัลเหรียญเงิน 45,000 บาท
• รางวัลเหรียญทองแดง 30,000 บาท

UOB

 

UOB

 

Profile picture for user HIPTHAILAND

HIP THAILAND

Online Contents & Free Copy Monthly Magazine from Chiang Mai