• 157

      ABCD : A Better Cup & Design | Cafe | Design | Room to Think

      ร้านกาแฟขนาดเล็ก ไซส์น่ารักที่เกิดจากการรีแบรนด์ของร้าน Café Racer เมื่อ 5 – 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมี ‘เกมส์’ รับหน้าที่เป็นบาริสต้า และ ‘ขวัญ’ เป็นคนดูแลเรื่องการตกแต่งร้านและเมนูต่างๆ โดยขวัญจะรวมสิ่งที่ชอบมาตกแต่งให้เหมือนเวลาที่ตัวเองทำงานศิลปะในห้อง ให้อารมณ์เหมือน ‘Home Studio’ และมีการนำหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ งานออกแบบมาวางเพื่อให้ลูกค้าได้รับแรงบันดาลใจ