Skip to main content
สมชาย ขันอาษา

สมชาย ขันอาษา (โหน่ง)

บรรณาธิการ HIP Magazine ชอบปั่นจักรยาน พอๆ กับชอบลอง Craft Beer และ Single Malt ชอบฟัง Jackson Browne พอๆ กับ Eric Clapton และ Pink Floyd...และที่แน่ๆ ชอบเดินทางท่องโลก (แบบขี้เกียจๆ)

       Matsuyama Design Week เป็นงานที่จัดไปเมื่อวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา งานนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็คท์ Japan Design Week โดยจัดขึ้นในเมืองมัตสึยะมะ จังหวัดเอฮิเมะ (Ehime) บนเกาะชิโกะกุ (Shikoku) และเป็นครั้งแรกที่โปรเจ็คท์นี้มาจัดบนเกาะแห่งนี้
สมชาย ขันอาษา , 27 Feb 2018