Skip to main content
ADMIN
enter enter enter enter enter enter

enter enter enter enter enter enter
Shift Enter Shift Enter Shift Enter Shift Enter
Shift Enter Shift Enter

 
ADMIN , 8 Mar 2017
ห้องอาหารอิตาเลียนเปิดใหม่ของโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ นำทีมโดยเชฟ Dario ที่พกพาประสบการณ์การทำอาหารถึง 14 ปี สร้างสรรค์เมนูที่หลายหลาย ให้ผู้ที่มานั่งที่ร้านได้นั่งดื่มกินมีความสุข สนุกสนานรื่นรมณ์ ตามความหมายของคำว่า Allegro ที่เชพได้ตั้งใจไว้
ADMIN , 20 Feb 2017